Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - pytania i odpowiedzi
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - pytania i odpowiedzi

Księgarnia Tuliszków to najczęściej wybierana księgarnia I edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020. Nasi doradcy posiadają duże doświadczenie w obsłudze NPRCz, którym chętnie się z Państwem podzielą, oferując wsparcie merytoryczne.

Poznajcie Państwo naszą ofertę książek dostosowaną do wymagań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,  kontaktując się z Księgarnią Tuliszków na adres sklep@ksiegarnia-tuliszkow.pl lub dzwoniąc pod numer +48 63 240 77 77.


 

Rusza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wraz z jego budżetem został przyjęty przez Radę Ministrów - informację tę przekazał podczas oficjalnej konferencji prasowej w czerwcu 2021 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. NPRC 2.0. to kontynuacja pierwszej edycji programu. To jeden z największych i najważniejszych programów wieloletnich zaprojektowanych i wdrożonych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i realizowanych we współpracy z MEN, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

Głównym celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Polsce jest wzmacnianie czytelnictwa poprzez rozwijanie funkcjonalności bibliotek publicznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 100 tys. mieszkańców. Celami NPRC 2.0 są więc promocja i popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, aktywizacja czytelnicza środowisk lokalnych miast, miasteczek i wsi, wzrost atrakcyjności bibliotek, jako lokalnych ośrodków kultury (rozwój infrastruktury, aktualizacja zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze oraz nowoczesne formy książek i czytelnictwa), a także rozwój kompetencji pracowników bibliotek. Program Rozwoju Czytelnictwa może więc po raz kolejny znacząco wpłynąć na wieloaspektowy rozwój bibliotek oraz wyposażenie szkół i przedszkoli w najlepsze książki.

W naszym kraju funkcjonuje ponad 2,5 tysiąca bibliotek publicznych, które wraz ze swoimi filiami tworzą sieć niemalże 8 tysięcy instytucji, które mogą skorzystać z dofinansowania i naszego wparcia w ramach realizacji programu i zrealizować zakupy książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Nasza księgarnia internetowa Księgarnia Tuliszków od samego początku istnienia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oferuje im nie tylko bogatą ofertę (nowości wydawnicze, lektury szkolne, książki dla dzieci, książki dla młodzieży i książki dla dorosłych) i najlepsze ceny książek zakupionych w ramach projektu oraz rabaty dla szkół, przedszkoli i bibliotek, ale i merytoryczną wiedzę oraz niebagatelne doświadczenie w realizacji założeń programu.

Budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Rada Ministrów przyjęła uchwałą 69/2021 założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025, a jego zakładany budżet został już oficjalnie zaakceptowany. W kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Polsce budżet został podwyższony o blisko 40% wobec poprzedniej edycji. Oznacza to jeszcze więcej środków finansowych na nowości wydawnicze, książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pozostałe wydatki realizowane w ramach projektu. Całkowity budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wynosi 1,080 mld zł, z czego 59% środków finansowych programu to środki z budżetu państwa (635 mln zł), a 41% to wkład własny beneficjentów – samorządów i instytucji (445 mln zł).

Kto może wziąć udział w programie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa?

W NPRC 2.0 mogą wziąć udział biblioteki publiczne, biblioteki szkolne oraz biblioteki pedagogiczne zlokalizowane na terenie całego kraju. W programie mogą wziąć udział szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz szkoły działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (tzw. szkoły „ORPEG”), a także biblioteki pedagogiczne w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Nowością w programie NPRC 2.0 jest włączenie do programu ponad 13 tysięcy przedszkoli! W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 wsparciem zostaną objęte organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego (czyli oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego).

Do udziału w Priorytecie 3 NPRC 2.0. uprawnione są także placówki i instytucje, które brały udział w Priorytecie 3 NPRC na lata 2016–2020.

Jak wziąć udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa?

O dofinansowanie dla bibliotek szkolnych oraz przedszkoli będą mogły starać się organy je prowadzące, a wysokość wsparcia finansowego będzie zależna od liczby dzieci/uczniów w określonej placówce (szkole lub przedszkolu).

Wnioski składają dyrektorzy placówek uprawnionych do udziału w projekcie do organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego. Organy prowadzące placówki składają natomiast w dalszej kolejności wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do wojewodów, którzy dokonują oceny wniosków. Dotacja musi być wykorzystana do 31 grudnia danego roku budżetowego.

Co można kupić w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa?

W ramach Priorytetu 3 NPRC 2.0 dofinansowania udzielane są na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych (w tym zakup książek w kategorii nagrody dla uczniów). Edycja 2.0 programu zakłada również dofinansowanie na zakup usług zdalnego dostępu do książek bibliotecznych (zakup e-booków, audiobooków czy synchrobooków).

W przypadku realizacji Priorytetu 3. dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowaniu podlegają: nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami), w szczególności książki historyczne poświęconych, m.in. historii Polski XX w. oraz lektury szkolne do bibliotek szkolnych. Dofinansowaniu podlegają książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne) - niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie.

Wspierana będzie również realizacja działań promujących czytelnictwo, w tym zakup książek z kategorii nagrody książkowe dla dzieci z przedszkoli oraz książek na nagrody dla uczniów szkół biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo, a także spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i organizacja wystaw.

Wysokość dotacji w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Maksymalną wysokość wsparcia finansowego dla przedszkoli obliczono w stosunku do liczby dzieci, uczęszczających do danej placówki wychowania przedszkolnego i wynosi ona odpowiednio: 1500 zł (dla placówek do których uczęszcza do 25 dzieci), 2500 zł (dla placówek do których uczęszcza do 75 dzieci oraz 3000 zł (dla placówek do których uczęszcza od 76 dzieci).

Maksymalną wysokość wsparcia finansowego dla szkół i szkół w ORPEG również uzależniona jest do liczby uczniów, uczęszczających do danej placówki i wynosi ona: 3000 zł (liczba uczniów do 70), 4000 zł (liczba uczniów 71-170) oraz 12000 zł (liczba uczniów powyżej 170). Dla szkół polskich maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi odpowiednio: 2500 zł (liczba uczniów do 70), 3000 zł (liczba uczniów 71-170) oraz 4500 zł (liczba uczniów powyżej 170).

Wysokość maksymalnego wsparcia finansowego dla bibliotek pedagogicznych wynosi 3000 zł.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium