Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - pytania i odpowiedzi 0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - pytania i odpowiedzi

Księgarnia Tuliszków to najczęściej wybierana księgarnia I edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020. Nasi doradcy posiadają duże doświadczenie w obsłudze NPRCz, którym chętnie się z Państwem podzielą, oferując wsparcie merytoryczne.

Poznajcie Państwo naszą ofertę książek dostosowaną do wymagań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,  kontaktując się z Księgarnią Tuliszków na adres sklep@ksiegarnia-tuliszkow.pl lub dzwoniąc pod numer +48 63 240 77 77.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to kontynuacja pierwszej edycji programu. To jeden z największych i najważniejszych programów wieloletnich zaprojektowanych i wdrożonych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i realizowanych we współpracy z MEiN, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

Cele Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 1. Promocja i popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. Aktywizacja czytelnicza środowisk lokalnych miast, miasteczek i wsi,
 3. Wzrost atrakcyjności bibliotek, jako lokalnych ośrodków kultury,
 4. Rozwój infrastruktury bibliotek, aktualizacja zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze oraz nowoczesne formy książek i czytelnictwa)
 5. Rozwój kompetencji pracowników bibliotek.

Głównym celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Polsce jest wzmacnianie czytelnictwa poprzez rozwijanie funkcjonalności bibliotek publicznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 100 tys. mieszkańców.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa po raz kolejny znacząco wpłyną na wieloaspektowy rozwój bibliotek oraz wyposażenie szkół i przedszkoli w najlepsze książki.

Księgarnia Tuliszków to najczęściej wybierana księgarnia I edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020.

Księgarnia Tuliszków od samego początku istnienia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oferuje nie tylko nowości wydawnicze, lektury szkolne, książki dla dzieci, książki dla młodzieży i książki dla dorosłych i najlepsze ceny książek zakupionych w ramach NPRCz 2.0 oraz rabaty dla szkół, przedszkoli i bibliotek, ale i merytoryczną wiedzę oraz niebagatelne doświadczenie w realizacji założeń programu.

 

Kto może wziąć udział w programie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa?

W programie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz szkoły działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (tzw. szkoły „ORPEG”), a także biblioteki pedagogiczne w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Nowością w programie NPRC 2.0 jest włączenie do programu ponad 13 tysięcy przedszkoli! W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 wsparciem zostały objęte organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego (czyli oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego).

Czy do udziału w Priorytecie 3 NPRC 2.0. uprawnione są także placówki i instytucje, które brały udział w Priorytecie 3 NPRC na lata 2016–2020?

Tak, o dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 mogą się ubiegać placówki, które były beneficjentami poprzedniej edycji NPRCz w latach 2016-2020.

Jak wziąć udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa?

O dofinansowanie dla bibliotek szkolnych oraz przedszkoli mogą starać się organy je prowadzące, a wysokość wsparcia finansowego będzie zależna od liczby dzieci/uczniów w określonej placówce (szkole lub przedszkolu).

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w ramach NPRCz 2.0 składają dyrektorzy placówek uprawnionych do udziału w projekcie do organów prowadzących. Organy prowadzące placówki składają natomiast w dalszej kolejności wnioski do wojewodów, którzy dokonują oceny wniosków.

Co można kupić w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa?

W ramach Priorytetu 3 NPRC 2.0 dofinansowanie udzielane jest na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych (w tym zakup książek w kategorii nagrody dla uczniów). Edycja 2.0 programu zakłada również dofinansowanie na zakup usług zdalnego dostępu do książek bibliotecznych (zakup e-booków, audiobooków czy synchrobooków). 

W przypadku realizacji Priorytetu 3. dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowaniu podlegają: nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami), w szczególności książki historyczne poświęconych, m.in. historii Polski XX w. oraz lektury szkolne do bibliotek szkolnych. Dofinansowaniu podlegają książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne) - niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie. 

Wspierana jest również realizacja działań promujących czytelnictwo, w tym zakup książek z kategorii nagrody książkowe dla dzieci z przedszkoli oraz książek na nagrody dla uczniów szkół biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo, a także spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i organizacja wystaw.

Jaka jest wysokość dotacji w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla przedszkoli i szkół?

Wymagany wkład własny organu prowadzącego dla wszystkich beneficjentów Priorytetu 3 ustalono w wysokości 20% całości zadania.

Poszczególne szkoły mogą (dla bibliotek szkolnych) ubiegać się o następujące kwoty:

 • do 70 uczniów – 3 tys. zł (z udziałem własnym – 3750 zł);
 • do 170 uczniów – 4 tys. zł (z udziałem własnym – 5 tys. zł);
 • ponad 170 uczniów – 12 tys. zł (z udziałem własnym – 15 tys. zł).

Przedszkola (także oddziały przedszkolne w szkołach) mogą się ubiegać o następujące kwoty:

 • do 25 dzieci – 1500 zł (z udziałem własnym – 1875 zł);
 • 26-75 dzieci – 2500 zł (z udziałem własnym – 3125 zł);
 • powyżej 76 dzieci – 3 tys. zł (z udziałem własnym – 3750 zł).

Czy szkoła/przedszkole/biblioteka pedagogiczna może kilkakrotnie ubiegać się i otrzymać dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025?

Tak, NPRCz 2.0 nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie, a placówka może składać wniosek o dofinansowanie wielokrotnie w czasie trwania tej edycji - nawet w każdym roku. Warto jednak zaznaczyć, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski tych placówek, które jeszcze nie otrzymały dotacji i nie były beneficjentami NPRCz 2.0.

Czy szkoła prowadząca oddział przedszkolny może w jednym roku ubiegać się o dofinansowanie z NPRCz 2.0. zarówno dla przedszkola jak i biblioteki szkolnej w tym samym roku budżetowym?

Oczywiście! Nowością w tej edycji NPRCz 2.0. jest włączenie do projektu również przedszkoli. Tym samym 2 edycja programu nie nakłada ograniczeń dotyczących możliwości wsparcia dla przedszkola i dla biblioteki szkolnej w ramach szkoły z oddziałem przedszkolnym. Wymagane jest jedynie złożenie dwóch oddzielnych wniosków – dwóch formularzy: dla przedszkola i dla szkoły.

Czy przedszkole/oddział przedszkolny ubiegający się o wsparcie w ramach NPRCz 2.0. musi prowadzić bibliotekę przedszkolną?

Przedszkole lub oddział przedszkolnych nie muszą prowadzić biblioteki, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Przepisy regulujące program NPRCz 2.0. nie uwzględniają takiego wymogu w przypadku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Do kiedy należy rozliczyć dotację otrzymaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 i złożyć sprawozdanie finansowe z zakupów i merytoryczne ze zrealizowanych działań?

Przyznaną dotację należy rozliczyć do końca roku budżetowego/kalendarzowego, w którym placówka otrzymała dofinansowanie w ramach NPRCz 2.0. Należy to uwzględnić również w przypadku wydatków planowanych w ramach spotkań autorskich i działań edukacyjnych promujących czytelnictwo wśród uczniów.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium